Salmane 5:13

Salmane 5:13 N11NN

For du, HERRE, velsignar den rettferdige, du dekkjer han med nåde som skjold.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del