Salmane 5:1

Salmane 5:1 N11NN

Til korleiaren. Med fløytespel. Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 5:1