Salmane 49:9

Salmane 49:9 N11NN

Det er kostbart å kjøpa livet hans fri, det må ein gje opp for alltid.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del