Salmane 49:21

Salmane 49:21 N11NN

Med all si prakt kan mennesket ikkje forstå, det er likt dyra som må døy.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del