Salmane 49:14

Salmane 49:14 N11NN

Slik går det med dei som lit på seg sjølve, og med dei som følgjer etter og gleder seg over deira ord. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del