Salmane 49:11

Salmane 49:11 N11NN

Sjølv vismenn døyr, det kan alle sjå, med dårar og uforstandige går dei til grunne. Dei etterlèt sitt gods til andre.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del