Salmane 48:9

Salmane 48:9 N11NN

Det vi før høyrde, har vi no sett i byen til HERREN Sebaot, i byen til vår Gud. Gud held han oppe til evig tid. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del