Salmane 48:7

Salmane 48:7 N11NN

Redsle kom over dei så dei skalv, rier som hos ei fødande kvinne
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del