Salmane 48:6

Salmane 48:6 N11NN

Dei såg opp og vart skremde, dei rømde i redsle.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del