Salmane 48:5

Salmane 48:5 N11NN

For kongane slo seg saman og drog fram i fylking.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del