Salmane 48:4

Salmane 48:4 N11NN

I byens borger gjev Gud seg til kjenne, han er vårt vern.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del