Salmane 48:2

Salmane 48:2 N11NN

Stor er HERREN og verdig lov og pris i vår Guds by, på hans heilage fjell.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del