Salmane 48:15

Salmane 48:15 N11NN

Slik er Gud, vår Gud for evig. Han skal føra oss ut over døden.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del