Salmane 48:14

Salmane 48:14 N11NN

legg merke til vollane, gå gjennom borgene. Fortel så til den slekta som kjem
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del