Salmane 48:1

Salmane 48:1 N11NN

Ein song. Ein salme. Av Korah-songarane.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del