Salmane 41:5

Salmane 41:5 N11NN

Men eg seier: «HERRE, ver meg nådig; læk meg, for eg har synda mot deg!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del