Salmane 41:4

Salmane 41:4 N11NN

HERREN styrkjer han i sjukdomen; du forvandlar leiet hans når han er sjuk.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del