Salmane 41:3

Salmane 41:3 N11NN

HERREN vernar han og held han i live. lukkeleg er han i landet. Du overgjev han ikkje til grådige fiendar!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del