Salmane 41:2

Salmane 41:2 N11NN

Sæl er den som har omsorg for dei veike. På ulukkedagen friar HERREN han ut.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del