Salmane 41:14

Salmane 41:14 N11NN

Velsigna er HERREN, Israels Gud, frå æve til æve! Amen! Ja, amen!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del