Salmane 41:13

Salmane 41:13 N11NN

Fordi eg er heil, held du meg fast, du lèt meg alltid stå for ditt andlet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del