Salmane 41:11

Salmane 41:11 N11NN

Men du, HERRE, ver meg nådig og reis meg opp, så eg kan gje dei att.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del