Salmane 4:9

Salmane 4:9 N11NN

I fred vil eg leggja meg ned og sova. For du, HERRE, berre du lèt meg kvila trygt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del