Salmane 4:6

Salmane 4:6 N11NN

Ber fram rette offer og set dykkar lit til HERREN!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del