Salmane 4:5

Salmane 4:5 N11NN

Skjelv for han og synd ikkje meir. Sei til dykk sjølve når de går til ro: «Ver stille!» Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del