Salmane 4:1

Salmane 4:1 N11NN

Til korleiaren. Med strengespel. Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del