Salmane 30:7

Salmane 30:7 N11NN

Eg kjende meg trygg og sa: «Aldri skal eg vakla!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del