Salmane 30:5

Salmane 30:5 N11NN

Spel for HERREN, de hans trugne, pris hans heilage namn!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 30:5

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 30:5