Salmane 30:3

Salmane 30:3 N11NN

HERRE, min Gud, eg ropa til deg, og du lækte meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del