Salmane 30:2

Salmane 30:2 N11NN

Eg opphøgjer deg, HERRE, for du drog meg opp, du lét ikkje fienden fryda seg over meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del