Salmane 30:13

Salmane 30:13 N11NN

Difor syng eg din pris og er ikkje stille. HERRE, min Gud, eg vil alltid prisa deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del