Salmane 30:12

Salmane 30:12 N11NN

Du vende mi dødsklage til dans, du tok sekkestrien av meg og kledde meg i glede.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del