Salmane 30:1

Salmane 30:1 N11NN

Ein salme. Ein song til tempelvigsla. Av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del