Salmane 3:9

Salmane 3:9 N11NN

Frelsa er hos HERREN. Lat di signing kvila over ditt folk! Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del