Salmane 3:7

Salmane 3:7 N11NN

Eg er ikkje redd ti tusen som samlar seg mot meg på alle kantar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del