Salmane 3:6

Salmane 3:6 N11NN

Eg la meg ned og sovna, eg vakna, for HERREN held meg oppe.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del