Salmane 3:5

Salmane 3:5 N11NN

Eg ropa høgt til HERREN, og han svara meg frå sitt heilage fjell. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del