Salmane 3:3

Salmane 3:3 N11NN

Dei seier om meg: «Hos Gud er det inga frelse for han.» Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 3:3

Del