Salmane 3:2

Salmane 3:2 N11NN

HERRE, kor talrike mine fiendar er! Mange reiser seg mot meg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del