Salmane 3:1

Salmane 3:1 N11NN

Ein salme av David då han rømde for Absalom, son sin.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del