Salmane 27:14

Salmane 27:14 N11NN

Set di von til HERREN! Ver frimodig og sterk, ja, set di von til HERREN!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 27:14

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 27:14