Salmane 2:6

Salmane 2:6 N11NN

«Det er eg som har innsett min konge på Sion, mitt heilage fjell.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del