Salmane 2:10

Salmane 2:10 N11NN

Kongar, ver forstandige! lat dykk refsa, de som styrer på jorda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del