Salmane 19:4

Salmane 19:4 N11NN

Det er ikkje tale og ikkje ord. Stemmene kan ikkje høyrast.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del