Salmane 19:3

Salmane 19:3 N11NN

Dagen lèt sin tale strøyma til neste dag, natt gjev sin kunnskap til natt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del