Salmane 19:12

Salmane 19:12 N11NN

Gjennom dei får din tenar åtvaring. Det gjev stor løn å halda dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del