Salmane 19:1

Salmane 19:1 N11NN

Til korleiaren. Ein salme av David.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 19:1

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 19:1