Salmane 18:33

Salmane 18:33 N11NN

den Gud som kler meg i styrke og gjer mi ferd heil.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del