Salmane 150:6

Salmane 150:6 N11NN

Alt som har ande, skal lova HERREN. Halleluja!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del