Salmane 150:4

Salmane 150:4 N11NN

Lov han med trommer og dans. Lov han med strengespel og fløyte.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del